Pradinis Kiti renginiai Neeilinis Ukmergės Rajono Profesinių Sąjungų Susivienijimo posėdis

Neeilinis Ukmergės Rajono Profesinių Sąjungų Susivienijimo posėdis

507
0

Nuo pat ryto apsiniaukęs dangus. Lyg saulę būtų nykštukai paslėpę. Tiktai kapsi ir kapsi lietus, net blakstienos medžių sudrėkę. Mums vėjas ir lietus nebaisus, nesutrukdė profsą- jungiečiams atvykti į neeilinį Profesinių Sąjungų Susivienijimo komiteto posėdį, lapkričio 10 dieną, 10 valandą.

Posėdį pradėjo Ukmergės rajono PSS pirmininkas Vincentas Banikonis. Jis pranešė, kad iš devynių PS narių posėdyje dalyvauja septyni. Vietoj Ukmergės Gelžbetonio PS pirmininko Vytauto Vaičaičio, posėdyje dalyvauja jo pavaduotojas Virgis Neprys. Be to, posėdyje dalyvauja kontrolės komisijos pirmininkė Genoefa Povilavičienė bei buvusi Ukmergės statybos pirmininkė Genovaitė Dalinkevičienė.

Pirmiausia tylos minute pagerbėme mūsų mylimos ir gerai pažįstamos anapilin iškeliavusios spaudos atstovės, buvusios Ukmergės Gelžbetonio PS pirmininkės Zitos Bataitienės atminimą.

Diskutavome apie PS vaidmenį šiandien ir rytoj. Pranešėjas rajono profsąjungos pirmininkas Vincentas Banikonis.

PS sunkiame kelyje, šiandien respublikos valdžia giriasi, kad padidėjo darbuotojams atlyginimai, pensijos ir išmokos. Tačiau reikia pasakyti, kad padidėjimas labai menkas, nesiekia 10 procentų, o parduotuvėse kainos pakilo kelis kartus. Kiek kainuodavo prekės litais, dabar tiek pat kainuoja eurais. Verslininkai giriasi, kad iš Ukrainos atvykę dirbti į Lietuvą piliečiai dirba ir už 600 eurų. Mokėkite Lietuvos piliečiams tiek pat ir jie dirbs, o jūs lietuviams mokat minimumą – 380 eurų ant popieriaus, dar meluojat, kad neatsiranda norinčių dirbti. Arba iš vis apgaudinėjat, kas mėnesį kaišiodami po 100 eurų ir vis žadėdami, kad vėliau visus uždirbtus pinigus išmokėsit. Daug kur darbuotojai dirba be darbo sutarčių. Kiek nelaimingų atsitikimų, kaip gudriai tuomet darbdaviai išsisuka, kad čia kažkoks netyčia užklydo į statybų aikštelę ar kertamo miško kvartalą.

Šiemet – nelaimė Lietuvoje, labai nepalankios meteorologinės oro sąlygos. Dėl nepaliaujamai pliaupiamo lietaus, pražliugusių dirvų, ūkininkai negalėjo nuimti derliaus, pusė derliaus supuvo. O išmokos, pagalba – minimali ūkininkams.

Jaunų darbuotojų galinčių dirbti Lietuvoje – mažėja. Darbingo amžiaus žmonės išvyksta į kitas, svečias šalis, palieka Lietuvą. Čia nemato jokios perspektyvos. Niekas nesprendžia, kad mažėtų nedarbas, o išvykusieji grįžtų į savo Tėvynę – Lietuvą. Jau net mokyklose padarius apklausas tarp vyresnio amžiaus moksleivių 80 procentų nori išvykti iš Lietuvos. Kai kurie iš jų net visam laikui. Lietuva baigia išsivaikščioti. Ją papildysime imigrantais. Tik imigrantai dirbti nenori, bet gauti kuo didesnes išmokas. Ir tie kur atvyko baigia pabėgti.

Mums gėda klausytis žinių, žiūrėti televizorių kas vyksta Seime, valdžioje, partijose. Mūsų išrinktieji šlaistosi girti, važinėja valdišku transportu, prastai lanko posėdžius, žaidžia su kompiuteriais, snaudžia posėdžių salėje, patys nesupranta kokius įstatymus miegodami priima ir t.t. Matome kaip jie pateisina rinkėjų lūkesčius. Kiti biznieriai statosi vilas, dvarus, užgrobia valstybinę žemę, paežeres ir nėra įstatymų jiems sutvarkyti. Tai apie ką mes kalbam ponai? Kokia gali būti seimūnams neliečiamybė? Ką jie iš kito molio lipdyti? Jie ims kyšius, vogs ir jų teisti negalima, o prastą žmogų už vištą suvažinėtą nuteisia.

Atskirtis besąlygiškai didėja – turtuoliai lobsta, o vargšai – nesuduria galo su galu. Įmonėse žmonės varomi nemokamų atostogų. O juk atėjo šildymo sezonas, iš ko jiems mokesčius susimokėti, valgyti. Niekam tai nerūpi. Kieno atlyginimai dideli, tiems dar prideda, o paprastą žmogelį maudo kaip tik gali.

Mes, Ukmergės rajono PS, šiais metais, balandžio mėnesio 24 dieną, pikete prie būstinės iškėlėme PS vėliavą ir reikalavom padidinti darbuotojams atlyginimus. Sudaryti sveikesnes ir saugias darbo sąlygas dirbantiesiems. Ne visose organizacijose dirbantieji aprūpinami spec drabužiais ir avalyne.

Dalyvavome LŽŪDPSF seminare Karklėje, net 43 dalyviai. Išklausėme LPSK pirmininko Artūro Černiausko paskaitų apie tai, kaip buvo priimamas darbo kodeksas.

LPSK pirmininkas Artūras Černiauskas lapkričio 24 dieną, 13 valandą, su delegacija atvyks į Ukmergės rajono savivaldybę, o 15 valandą kalbės, ką toliau reiks daryti PS, kad padėtis keistus rajone ir Lietuvoje. Kad oriai galėtų gyventi dirbantysis ir pensininkas.

Kai kuriuose organizacijose nepasirašytos kolektyvinės sutartys su darbdaviais.

Sutartyse būtina numatyti, kad dirbantiesiems didėtų atlyginimai, kad uždirbti pinigėliai nebūtų iššvaistomi, pasisavinami akcininkų.

Sekančiu klausimu buvo svarstoma komiteto narių sąstato pakeitimas.

Iš Ukmergės Statybos PS išėjo Genovaitė Dalinkevičienė, o ją pakeitė išrinkta nauja profsąjungos pirmininkė Ija Aukštuolienė.

Iš Ukmergės Technologijų ir verslo mokyklos išėjo į kitą darbovietę dirbti profesinės sąjungos pirmininkė Miglė Rutkauskienė. Šiuo metu šioje organizacijoje išrinktas kitas profsąjungos pirmininkas Dovilijus Serapinas. Ija Rutkauskienė ir Dovilijus Serapinas posėdyje patvirtinti nauji Rajono PSS komiteto nariai.

Rajono kontrolės komitetui pavesta patikrinti ar finansiniai bei organizaciniai klausimai profsąjunginėse organizacijose sprendžiami teisėtai.

Užsiminta ir apie artėjančias Šv. Kalėdas ir Naujuosius Metus. Pirminėse profsąjunginėse organizacijose komitetų pirmininkams – nepamiršti profsąjungos narių mažylių. Juos pradžiuginti Kalėdinėmis dovanėlėmis. Profsąjungos nariams švenčių proga pagal esamas galimybes skirti pinigines pašalpas. Dalinkimės tuo ką turime, kaip dalinosi Viešpats.

Minėjau, kad neeilinis mūsų profsąjungų posėdis. Taip jau sutapo, kad lapkričio mėnesį, 10 dieną, mūsų rajono Profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkui Vincentui Banikoniui sukako – 80 metų. Rajono PS pirmininkas Vincentas B. vadovauja nuo 1982 metų sausio 1 dienos. Prabėgo 35 metai – pašvęsti profsąjunginei veiklai, rūpinantis ir ginant paprastą darbo žmogų.

Garbingo jubiliejaus proga Vincentą B. nuoširdžiai sveikino Rajono PS komitetas, Švyturio profsąjunga, Ukmergės Statybos PS, Ukmergės Gelžbetonio PS, Spec. ugdymo centro„Vyturėlis“ PS, UAB „Ukmergės melioracija“ PS, Ukmergės rajono vartotojų kooperatyvo PS, Ukmergės PSPC PS, buvusi pirmininkė Genovaitė Dalinkevičienė ir kiti.

„Susikaupė širdy ir išmintis, ir patyrimas, ir nueitų dienų graži rimtis,
Tai, kas praėjo, kas jau buvo – kaip kraitis, dovana arba lemtis,
O busimieji metai tegul būna, praėjusių brandus ir ilgas tęsinys.
Ne skaičiai nulemia metus, o mūs keliai, darbai ir mintys,
Tuo, kuo pradžiuginam kitus, mokėdami save dalintis.
Tad likit visada toks, kokį mes mylim ir pažįstam,
Su šypsena gera, jaukia ir siela sklidina jaunystės“.

Genoefa Povilavičienė, Profsąjungos revizijos komisijos pirmininkė

KOMENTUOTI

Please enter your comment!
Please enter your name here