Pradinis Kiti renginiai Ataskaitinis-rinkiminis LPKTS Ukmergės filialo susirinkimas

Ataskaitinis-rinkiminis LPKTS Ukmergės filialo susirinkimas

792
0

Gražią vasario mėnesio šeštadienio popiete į Kultūros centrą rinkosi Ukmergės tremtinių sąjungos nariai ir svečiai. Čia vyko Lietuvos Politinių Kalinių ir Tremtinių Ukmergės filialo ataskaitinis –rinkiminis susirinkimas. Į susirinkimą atvyko svečių iš Kauno, Vilniaus, Alytaus, Širvintų ir draugai iš Ukmergės Neįgaliųjų Sąjungos, Gėlininkų draugijos, Bočių bendrijos klubo „Viltis“.

Pilnutėlėje salėje buvę tremtiniai, jų vaikai, anūkai nuoširdžiai bendravo, dalijosi prisiminimais. Susirinkimą pradėjusi LPKTS Ukmergės filialo pirmininkė Aldona Kalesnikienė pakvietė visus sugiedoti Tautišką giesmę ir pagerbti per metus jau Amžinybėn išėjusius tremtinius. Susirinkusius skambiomis dainomis pasveikino svečiai iš Alytaus mišraus choro „Atmintis“ dalyviai (vad. V. Stasiulevičius).

LPKTS Ukmergės Filialo Valdybos ataskaitą už 2016-2017 metus pristatė pirmininkė A. Kalesnikienė. Savo pranešime ji pažymėjo, kad Ukmergės tremtiniai yra stiprus, reikalingi ir vieningi. Vykdo ne tik patriotinę ,bet ir kultūrinę atminimo įamžinimo veiklą, teikia pirmenybę leidybai, organizuoja renginius, išvykas ir edukacinės programas filialo nariams. Rūpinasi narių gerove, bei užimtumo klausimais. Vykdo jaunosios kartos patriotiškumo ugdymą.

Per 2016-2017 metus LPKTS Ukmergės filialas savarankiškai įvykdė 9 projektus, o su partneriais dar trys. Išleista Ukmergės rajono tremtinių priminimų knyga „Viltis sugrįžti“, turėjusi didelį pasisekimą. Todėl nutarta rinkti medžiagą ir ruoštis išleisti šios knygos antrąją dalį. Taip pat išleistas pažintinis lankstinukas apie filialo veiklą, filialo metraščio pirmoji dalis. Planuojama LPKTS Ukmergės filialo 30-mečiui 2019 metais, išleisti antrąją ir trečią dalį metraščio dalis. Suorganizuoti du respublikiniai renginiai. Želvoje vyko žuvusiųjų partizanų atminimui organizuotas renginys „Atmintimi sušildyti“, Vepriuose – „Viltis sugrįžti“. Jo metu buvo atidengtas paminklas „Negrįžusiems tremtiniams“.

Gyvendami taupiai, tremtiniai sugebėjo susitvarkyti patalpas, vykti į ekskursijas, organizuoti renginius, viktorinas, akcijas, pristatymus, edukacines programas, dalyvauti rajono bei respublikiniuose renginiuose.

Susirinkusius sveikino Ukmergės rajono meras Rolandas Janickas, Lietuvos politinių kalinių ir Tremtinių Sąjungos Kauno skyriaus pirmininkė Jūratė Antulevičienė, LPKTS Širvintų filialo pirmininkė I. Vasiliauskienė, Ukmergės Neįgaliųjų Sąjungos pirmininkė Dalia Unikienė, Ukmergės gėlininkų draugijos pirmininkė Zinaida Zarankienė, Bočių klubo „Viltis“ pirmininkė Valerija Naraškevičienė.

Susirinkimo metu Revizijos komisijos pirmininkė J. Vanaginienė pristatė ataskaitą. Buvo išrinkta naują LPKTS Ukmergės filialo Valdyba, Revizijos komisija, filialo pirmininke perrinkta Aldona Kalesnikienė

Savo gražias dainas susirinkusiems dovanojo Ukmergės Kultūros centro mišrus choras „Tremtinys“ (vad. J. Juodienė), gerą nuotaiką dovanojo kolektyvas „Pyniava“ (vad. V. Mulevičiūtė-Sabaliauskienė).

Buvo pasveikinti penkiolika naujai įstojusių narių. Susirinkimo kulminacija tapo apdovanojimai – apdovanoti du filialo nariai LPKTS Žymeniu „Už nuopelnus Lietuvai“ – III laipsnio Donata Šeikienė ir II laipsnio Ričardas Šeibokas, LPKTS Padėka įteikta Antanui Mažeikiui.

KOMENTUOTI

Please enter your comment!
Please enter your name here