Pradinis Pagrindinė Su naujais iššūkiais pasitinkame mokslo metus

Su naujais iššūkiais pasitinkame mokslo metus

555
0

Rugsėjo 1-oji – tai ne tik šventė, bet ir naujų atradimų pradžia. Pradedant naujus mokslo metus norisi tikėti, kad jie bus sėkmingi, kad mokiniai ir mokytojai bus laimingesni ir saugesni, kad tėveliai galės pasidžiaugti savo vaikų pasiekimais.

Šias metais pokyčių ir su tuo susijusių iššūkių švietime yra daugybė. Viliamės, kad permainos bus palankios ir mokiniams, ir pedagogams. Pagrindiniai iššūkiai yra susiję su etatinio mokytojų darbo apmokėjimo įvedimu, mokyklų vadovų rezervo parengimu, mokyklų tinklo pertvarka, pagalbos mokiniui ir mokyklai suteikimu, mokytojo profesijos prestižo didinimu.

2018/2019 m. m. Ukmergės rajono mokyklose mokysis 3537 mokiniai: 2710 mieste ir 827 kaime. Planuojama, kad ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankys 1088 vaikai. Lyginant su 2017/2018 mokslo metais, į mokyklas ateis 81 mokiniu mažiau. Planuojama, kad rajone naujais mokslo metais dirbs 625 pedagogai (ikimokyklinio ugdymo auklėtojai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, vadovai). Didžiausios mokyklų bendruomenės – Dukstynos pagrindinės mokyklos ir Sporto centro, mažiausia bendruomenė – Pabaisko pagrindinės mokyklos.

Mokyklų tinklo pertvarka palietė 6 ugdymo įstaigas: Dainavos pagrindinė mokykla tampa Senamiesčio pagrindinės mokyklos skyriumi (Dainavos mokykla – daugiafunkciu centru); pakeitęs statusą ir pavadinimą buvęs darželis-mokykla „Varpelis“ dabar vadinasi lopšelis-darželis „Vaikystė“; „Šilo“ pagrindinė mokykla tampa progimnazija; šiai mokyklai priklausiusiame Antakalnio pradinio ugdymo skyriuje lieka ikimokyklinio ugdymo grupė, ji priskirta Pabaisko pagrindinei mokyklai. Pradinio ugdymo Antakalnyje nebelieka. Taip pat ugdomoji veikla nebebus organizuojama Petronių pradinio ugdymo skyriuje. Savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus teigimu, dauguma mokytojų tęs pedagoginį darbą kitose ugdymo įstaigose.

Naujaisiais mokslo metais laukia naujovė –„Šilo“ ir Pašilės progimnazijos atrinktos dalyvauti Švietimo ir mokslo ministerijos inicijuotame Visos dienos mokyklos bandomajame projekte. Šių mokyklų mokiniams bus sudarytos papildomos laisvalaikio užimtumo galimybės ugdytis iki 17 valandos. „Šilo“ ir Pašilės progimnazijos pasirinko įgyvendinti skirtingus Visos dienos mokyklos modelius. Pašilės progimnazijoje modelis bus skirtas visiems pradinukams, „Šilo“ progimnazijoje – tiems pradinukams, kurių tėveliai to pageidaus.

Siekiama tobulinti mokinių pavėžėjimą. Šiam tikslui Švietimo ir mokslo ministerija Senamiesčio, Vidiškių pagrindinėms mokykloms ir Siesikų gimnazijai skyrė naujus mokyklinius autobusus. Bus rengiama rezervinio mokyklinio autobuso naudojimo tvarka, kuri turėtų padėti spręsti įvairias pavėžėjimo problemas, sudarytų palankesnes sąlygas miesto gimnazistams dalyvauti edukacinėse programose už Ukmergės ribų.

Naujaisiais mokslo metais bus toliau kuriama ir pradedama įgyvendinti Ukmergės krašto pažinimo programa, Senamiesčio pagrindinėje mokykloje bus įrengiama „Gamtos mokslų laiptinė“, observatorija ir meteorologinė stotelė. Ieškome jaunų žmonių, kurie prisidėtų prie Inovacijų studijos kūrimo, kad jaunieji ukmergiškiai galėtų mokytis programuoti bei konstruoti robotus. Studija planuojama kurti Jaunimo laisvalaikio centro patalpose. Dalis įrangos jau yra įsigyta.

Mokiniai ir toliau turės galimybę dalyvauti inovatyvaus neformaliojo švietimo veiklose: veiks apie 30 būrelių miesto ir kaimo vietovėse. Šiomis paslaugomis galės naudotis visų rajono mokyklų mokiniai.

Rajone didelis dėmesys skiriamas švietimo įstaigų aplinkai ir jų bazių atnaujinimui. Galime pasidžiaugti, kad 2018 m. mūsų rajono Jono Basanavičiaus gimnazija ir lopšelis-darželis „Nykštukas“ tapo respublikinio Mokyklų edukacinių erdvių konkurso nugalėtojais.
Ukmergės meno mokyklos dailės skyrius veiklas vykdys naujai rekonstruotose II aukšto patalpose: čia įrengti 2 papildomi kabinetai dailės programoms vykdyti, choreografijos salė, archyvavimo patalpa. Pokyčiais po remonto darbų bus maloniai nustebintos Senamiesčio pagrindinės mokyklos, Dainavos skyriaus, Želvos gimnazijos, lopšelio-darželio „Vaikystė“ bendruomenės.

Įgyvendinant projektą „Ukmergės sporto centro paslaugų plėtra“, Sporto centro baseino patalpose bus įrengtas mažas baseiniukas, pritaikytas ikimokyklinio amžiaus ir pradinių klasių vaikams, „Šilo“ progimnazijos 4 kabinetuose bus įrengtos papildomos erdvės stalo teniso ir šachmatų treniruotėms.

Galimybes inovatyviai ugdomajai veiklai organizuoti bei aplinkai atnaujinti sudaro švietimo įstaigų dalyvavimas įvairiuose projektuose. Europos Sąjungos projektuose „Veiksmingas gamtamokslinis ugdymas „be sienų“ bei „Pradinių klasių mokinių rašymo pasiekimų gerinimas stiprinant pedagogų informacinio raštingumo ir kolegialaus grįžtamojo ryšio taikymo kompetencijas“ dalyvauja net dešimt rajono mokyklų. Šios mokyklos pamokose ir būreliuose naudos naujai įsigytus interaktyvius ekranus, planšetinius kompiuterius, laboratorinius-eksperimentinius rinkinius gamtamoksliniams tyrimams atlikti.

Antano Smetonos, Siesikų ir Želvos gimnazijos dalyvauja projekte „Ukmergės rajono ugdymo įstaigų aplinkos modernizavimas“. ES lėšomis ne tik modernizuojamos patalpos, bet ir įsigyjama šiuolaikiška įranga ugdymo procesui organizuoti (3D mokomųjų objektų klasės, kalbų laboratorijos, interaktyvūs ekranai, 3D spausdintuvai, laboratorinė įranga, robotikos rinkiniai ir kt.).

Dukstynos pagrindinė mokykla ir „Šilo“ progimnazija dalyvaus projekte „Informatika pradiniame ugdyme“. Senamiesčio pagrindinės mokyklos ir Antano Smetonos gimnazijos mokytojai, dalyvaudami ilgalaikėje mokymų programoje, diegs šiuolaikiškas skaitmenines mokymosi aplinkas. Visų mokyklų pradinukai galės džiaugtis naujomis gamtos mokslų mokymo priemonėmis. Rajono švietimo įstaigų bendruomenės rengia ir įgyvendina tarptautinės partnerystės ir kitus projektus.

Vaikų lopšeliai-darželiai „Žiogelis“ ir „Nykštukas“ pirmieji šalyje įgyvendins unikalią maitinimosi programą. Maistas vaikams bus gaminamas iš ekologiškų produktų, užaugintų vietiniuose ūkiuose.

Ukmergės rajonas vienas pirmųjų šalyje pradėjo įgyvendinti priemones, susijusias su idėja Lietuvai – mokytojo profesijos prestižo didinimu. Jau turime pasirengę Mokytojo profesijos prestižo didinimo ir jaunų mokytojų pritraukimo programos projektą, rengiamės įgyvendinti Vadybinių kompetencijų stiprinimo programą ugdymo įstaigų vadovų rezervo suformavimui.

Gera socialinė ir emocinė aplinka darželiuose ir mokyklose – vienas iš rajono švietimo prioritetų. Todėl visose įstaigose mokiniams sudaromos galimybės dalyvauti bent vienoje ilgalaikėje socialinio-emocinio ugdymo programoje, kuriami draugiški santykiai su mokytojais, mokiniais, tėveliais, socialiniais partneriais.

Siekiant taip laukiamų pokyčių švietime, kviečiame visą Ukmergės rajono švietimo bendruomenę žengti koja kojon dėl geresnės mūsų ir mūsų vaikų ateities.

Ukmergės rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus informacija

KOMENTUOTI

Please enter your comment!
Please enter your name here