Pradinis Pagrindinė Nauji mokslo metai – skaičiuose

Nauji mokslo metai – skaičiuose

1441
8

Kiekvienų metų rudenį pedagogų ir moksleivių laukia dvi šventės – rugsėjo 1-oji, kai pradedami mokslo metai ir spalio 5-oji, kai minima Tarptautinė mokytojų diena. Pabandykime pažiūrėti kaip rajono ugdymo įstaigos pasitiko naujus mokslo metus.

Rajone veikia 5 gimnazijos, 10 pagrindinių mokyklų, 1 progimnazija, 1 mokykla – darželis, 6 lopšeliai – darželiai, 2 universalūs daugiafunkciai centrai, 2 neformaliojo švietimo įstaigos, 1 švietimo pagalbos tarnyba, Ukmergės technologijų ir verslo mokykla.

Rajono ugdymo įstaigas lanko 3626 mokiniai. 1 – 4 klasėse mokosi 1264 mokiniai, 5 – 8 klasėse –1245, 9 – 10 – 601, 11 – 12 – 516. Palyginus su 2016 – 2017 mokslo metais mokinių rajone sumažėjo 158. 2016 – 2017 mokslo metais mokinių buvo 108 mažiau nei 2015 – 2016 mokslo metais.

2016-2017 mokslo metais rajono mokyklose mokėsi 447 specialiųjų ugdymo poreikių mokiniai, iš jų 164 didelių ir labai didelių specialiųjų poreikių. 77 mokiniams organizuotas įtraukusis ugdymas, 87 – mokymas specialiojoje „Ryto“ mokykloje.

Rajone veikia trys pradinio ugdymo skyriai. „Šilo“ pagrindinės mokyklos Antakalnio pradinio ugdymo skyriuje mokosi 9 mokiniai, taip pat mokosi 4 ikimokyklinukai ir 2 priešmokyklinukai. Siesikų gimnazijos Petronių pradinio ugdymo skyriuje mokosi 8 mokiniai, 3 ikimokyklinukai, 2 priešmokyklinukai. Didžiausias skyrius – Senamiesčio pagrindinės mokyklos Laičių pradinio ugdymo skyrius. Jame mokosi 23 mokiniai. Mokosi ir 17 ikimokyklinukų ir 8 priešmokyklinukai.

Nuo 2017 metų rugsėjo pirmosios bus nekomplektuojamos 9 klasės „Šilo“, Dainavos, Deltuvos ir Veprių pagrindinėse mokyklose.

Kalbant apie ankstyvąjį ugdymą, stebima tendencija, kad pastaruosius 3 metus ikimokyklinukų skaičius rajono auga. Ikimokykliniame ugdyme šiais mokslo metais dalyvaus 1074 vaikai – 882 mieste, 192 kaime. Pernai ikimokyklinukų rajone buvo 1033, 2015 metais – 1002. Mažiausiai ikimokyklinukų buvo 2011 metais – 814. Priešmokykliniame ugdyme dalyvaus 282 šešiamečiai – 212 mieste, 70 kaime. Priešmokyklinukų skaičius visą laiką beveik vienodas.

2017-2018 mokslo metais ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas bus organizuojamas 84 grupėse (6 lopšeliuose-darželiuose, mokykloje-darželyje ,,Varpelis“, ,,Ryto“ specialiojoje mokykloje, 2 universaliuose daugiafunkciuose centruose, 13 kaimo mokyklų).

Rajono švietimo įstaigose planuoja dirbti apie 700 pedagoginių darbuotojų. Jų tarpe mokytojų ekspertų – 8, mokytojų metodininkų – 234, vadybos ekspertų – 7.

Arvydas Pėšina

8 KOMENTARAI

KOMENTUOTI

Please enter your comment!
Please enter your name here