Pradinis Istorijos puslapiai Teismai ir teisėjai

[Istorija] Teismai ir teisėjai

2758
0

teismas3 copy copy

2009 metais teisėjas Alfredas Vilbikas išleido knygą „Teismai ir teisėjai Lietuvoje (1918 – 2008)“. Knygoje pateikiama statistika apie įvairiu laiku šalyje veikusius teismus ir juose dirbusius teisėjus. Spausdiname ištrauką iš šios knygos, kurioje pateikiami duomenys apie Ukmergės teismus.

Ukmergės I Taikos teisėjo nuovada įkurta 1918 m. gruodžio 10 d. ir veikė iki 1933 m. (1933 m. gruodžio 1 d. panaikintos Ukmergės I ir II Taikos teisėjo nuovados ir įkurtas Ukmergės apylinkės teismas).

Joje dirbo: Boleslovas Dirmantas (1918 – 1919 m.), Mykolas Šurna (1919 – 1921 m.), Simanas Mocarskis (Macarskis) (1921 – 1924 m.), Pranas Vasiliūnas (1924 – 1928 m.), Leonas Kontrimavičius (1928 – 1933 m.).

Ukmergės II Taikos teisėjo nuovada įkurta 1922 m. sausio 10 d. ir veikė iki 1933 m. (1933 m. gruodžio 1 d. panaikintos Ukmergės I ir II Taikos teisėjo nuovados ir įkurtas Ukmergės apylinkės teismas).

Nuovadoje dirbo: Vilhelmas Žanas Burkevičius (1922 m.), Koska (1922 m.), Mikailavičius (1922 m.), Juozas Barakauskas (1922 m.), Viktoras Jančiauskas (1922 – 1923 m.), Petras Dešrius (1923 m. (pavesta eiti teisėjo pareigas), Vytautas Montvila (1923 – 1933 m.).

Ukmergės apylinkės teismas įkurtas 1933 m. gruodžio 1 d. ir veikė iki 1940 m. rugpjūčio 3 d. (iki 1933 m. buvo Ukmergės I ir II Taikos teisėjo nuovados).

Teisme dirbo: Leonas Kontrimavičius (1933 – 1940 m. teisėju tvarkytoju), Vincas Rūša (Rušas) (1933 – 1940 m.), Antanas Gailiušis (1937 – 1939 m. (pavesta eiti teisėjo pareigas), Ksaveras Misevičius (1938 m. (pavesta eiti teisėjo pareigas), Petras Baltuška (1939 – 1940 m. (pavesta eiti teisėjo pareigas).

Ukmergės liaudies teismas įkurtas 1940 m. ir veikė iki 1941 m. birželio 22 d. Jame dirbo Kazys Gerulaitis.

Ukmergės apylinkės teisme, įkurtame 1941 m. liepos 16 d. ir veikusiame iki 1944 m. dirbo Leonas Kontrimavičius (1941 – 1944 m. teisėju tvarkytoju), Vincas Rūša (Rušas) (1941 – 1944 m.), Antanas Gražys (1941 – 1943 m.).

Ukmergės I liaudies teismas įkurtas 1944 m., veikti pradėjo 1944 m. rugpjūčio 5 d. (1944 m. lapkričio 10 d. laikinai prijungtos Ukmergės II, Želvos ir Kovarsko liaudies teismų apylinkės; 1945 m. birželio 7 d. laikinai prijungta Želvos liaudies teismo apylinkė ir nustatyta teismo teritorija ir nurodyta perduoti bylas pradėjusiam veikti Ukmergės II apylinkės liaudies teismui) ir veikė iki 1945 m. (1945 m. pavadintas Ukmergės apskrities I liaudies teismu). Čia 1944 – 1945 m. dirbo Vladas Gutauskas.  

Ukmergės II liaudies teismas įkurtas 1944 m. (1944 m. lapkričio 10 d. teismo apylinkė laikinai prijungta prie Ukmergės I liaudies teismo; 1945 m. birželio 7 d. laikinai prijungta Kovarsko liaudies teismo apylinkė, nustatyta teismo teritorija ir nurodyta Ukmergės I liaudies teismui perduoti Kovarsko liaudies teismo apylinkės bylas; 1945 m. pavadintas Ukmergės apskrities II liaudies teismu).

Ukmergės apskrities I apylinkės liaudies teismas įkurtas 1945 m. (1947 m. birželio 11 d. būstinė Ukmergėje) ir veikė iki 1951 m. (1947 m. laikinai prijungta Ukmergės apskrities IV liaudies teismo apylinkė; 1951 m. gegužės 30 d. pavadintas Ukmergės rajono I apylinkės liaudies teismu).

Jame dirbo: Antanas Stankus (1945 – 1948 m.), Anastazija Vilimienė Praprovaitė (1948 m.),
Petras Anulevičius (1948 – 1951 m.).

Ukmergės apskrities II apylinkės liaudies teismas įkurtas 1945 m. (1947 m. birželio 11 d. būstinė Ukmergėje) ir veikė iki 1951 m. (1951 m. gegužės 30 d. pavadintas Ukmergės rajono II apylinkės liaudies teismu).

Teisme dirbo: Jurgis Ališauskas (1946 – 1949 m.), Grigorij Ivanovskij (1949 – 1950 m.),  Napoleonas Rakickas 1949 – 1951 m.).

Ukmergės apskrities III apylinkės liaudies teismas įkurtas 1947 m. (1947 m. birželio 11 d. būstinė Širvintuose), veikti pradėjo 1948 m. gruodžio 25 d. ir veikė iki 1951 m. (1951 m. gegužės 30 d. pavadintas Smėlių rajono liaudies teismu).

Dirbo: Fiodoras Timofejevas (1948 – 1949 m.), Leonas Višomirskas (1949 – 1951 m.).

Ukmergės apskrities IV apylinkės liaudies teismas įkurtas 1947 m. (1947 m. birželio 11 d. būstinė Želvoje), teismo apylinkė laikinai prijungta prie Ukmergės apskrities I apylinkės liaudies teismo, vėliau panaikintas.

Ukmergės rajono I liaudies teismas įkurtas 1951 m. gegužės 30 d. ir veikė iki 1954 m. (iki 1951 m. gegužės 30 d. buvo Ukmergės apskrities I apylinkės liaudies teismas; 1950 – 1953 m. teismas priklausė Vilniaus srities teismui; 1954 m. sujungti Ukmergės rajono I ir II liaudies teismai į Ukmergės rajono liaudies teismą). Kazys Jocius dirbo 1951 – 1954 m.

Ukmergės rajono II liaudies teismas įkurtas 1951 m. gegužės 30 d. ir veikė iki 1954 m. (iki 1951 m. gegužės 3 d. buvo Ukmergės apskrities II apylinkės liaudies teismas; 1950 – 1953 m. teismas priklausė Vilniaus srities teismui; 1954 m. sujungti Ukmergės rajono I ir II liaudies teismai į Ukmergės rajono liaudies teismą).

Čia 1951 – 1954 m. dirbo Juozas Stankūzevičius.

Ukmergės rajono liaudies teismas įkurtas 1954 m. ir veikė iki 1990 m. rugsėjo 27 d. (1954 m. sujungti Ukmergės rajono I ir II apylinkių liaudies teismai į Ukmergės rajono liaudies teismą; 1962 m. gruodžio 8 d. Ukmergės ir Širvintų rajonai ir liaudies teismai sujungti; 1965 m. sausio 7 d. Širvintų rajonas ir liaudies teismas atkurti; 1990 m. rugsėjo 27 d. pavadintas Ukmergės rajono teismu).
Jame dirbo: Juozas Stankūzevičius (1954  – 1958 m., 1958 – 1960 m. vyr. teisėju.), Feliksas Krivickas (1959 – 1960 m.), Antanas Bataitis (1960- 1961 m., 1961 – 1965 m.), Alfonsas Jucevičius (1960 – 1965 m., 1965 – 1975 m. teismo pirmininku), Juozas Algirdas Arštikis (1963 – 1965 m.), Janina Kirvelienė (1965 – 1972 m.), Arvydas Vaclovas Laurišas (1972 – 1975 m., 1975 – 1976 m. teismo pirmininku), Vytautas Greičius (1976 – 1990 m.), Rimantas Kliauga (1976 – 1990 m. teismo pirmininku, Gytis Večerskas (1989 – 1990 m.).

Ukmergės rajono teismas veikė 1990 – 1992 m. (1992 m. balandžio 10 d. pavadintas Ukmergės rajono apylinkės teismu).

Jame dirbo: Rimantas Kliauga (1990 – 1992 m. teismo pirmininku), Gytis Večerskas (1990 – 1992 m.), Antanas Šeštokas (1990 – 1992 m.).

Ukmergės rajono apylinkės teismas įkurtas 1992 m. balandžio 10 d. ir veikia iki šiol.

Jame dirbo: Rimantas Kliauga (1992 – 1995 m. ir 1997 – 2006 m. teismo pirmininku);
Gytis Večerskas (1992 – 1993 m.);
Zina Mickevičiūtė (1992 – 1993 m.);
Liuda Arlauskienė (1993 – 1999 m.);
Almantas Padvelskis (1993 – 1997 m.);
Alvydas Poškus (1997 – 2003 m.);
Sabina Petraškaitė (2000 – 2005 m.)
Jūratė Varanauskaitė (2006 – 2010 m.).

Šiuo metu Ukmergės rajono apylinkės teisme dirba:

Rinaldas Adamonis, Snieguolė Bielskienė, Regina Nenortienė, Evaldas Pašilis, Daina Vaidachavičienė, Edita Zarembienė.

Arvydas Pėšina

vilkmerge.lt nuotr.

KOMENTUOTI

Please enter your comment!
Please enter your name here