Pradinis Kiti renginiai Įamžinome kraštietės atminimą

Įamžinome kraštietės atminimą

823
0

Gruodžio 9 d. rinkosi Žeimių kaimo gyventojai ir svečiai į gražų renginį „Niekas neužmiršta-niekas nepamirštas“, skirtą mokytojos, poetės a.a Apolonijos Grigonytės atminimui įamžinti, ir kraštiečių susitikimo šventę.

Siekiant išsaugoti ateities kartoms mūsų kaimo žymių žmonių atminimą, ant namo, kuriame gyveno mokytoja, poetė a.a Apolonija Grigonytė, buvo atidengta memorialinė lenta. Atminimo lentą atidengė buvęs Apolonijos Grigonytės mokinys, kraštietis, Anykščių savivaldybės mero patarėjas kultūros klausimais, Donaldas Vaičiūnas ir buvusi kolegė, Dukstynos pagrindinės mokyklos mokytoja, direktorės pavaduotoja ugdymui, Edita Usonienė.

Mūsų kraštietė a.a Apolonija Grigonytė gimė Varžų kaime. Baigusi Vilniaus pedagoginį institutą, mokytojavo Vilniaus ir Ukmergės mokyklose. 1978 metais atvyko gyventi ir dirbti į Žeimius (tuo metu buvo Plačiavos durpynas). Mokė pradinukus. Kiek jų išmokino – nesuskaičiousi. Eilėraščiai buvo neatsiejama jos gyvenimo dalis. Poetė išleido eilėraščių rinkinius suaugusiems: „Paskirtis“, „Dosnumas“, „Atgajos“, vaikams skirtas eilėraščių knygeles – „Saulė žemę apvažiavo“, „Šypsiukas“, „Dobiliukų rasa“, „Kaimynėliai“ ir kt.

Knygelėse vaikams panaudotos jos mokinių Vilmos Piliponytės ir Justo Grigaliūno iliustracijos. Net keturias jos knygeles iliustravo jos bendramintė, Žeimių medicinos punkto slaugytoja, seniūnaitė Elvyra Vaičiūnienė. Apolonija Grigonytė buvo Ukmergės literatų draugijos narė, LNRS narė, 2007 m. tapo Edvardo Šulaičio (JAV,Čikaga) literatūrinio fondo laureate už knygas vaikams, 2011 m. konkurso „Lygiadienio giesmė“ diplomantė, 2013 m. LNRS Vasaros poezijos šventės laureatė, įvairius rašinius publikavo Ukmergės rajono laikraščiuose „Gimtoji žemė“ ir „Ukmergės žinios“.

Pirmuoju, „Gimtojoje žemėje“, 1981 metais atspausdintas eilėraštis „Rankos“. 2014 m. jos eilėraščiai publikuoti Ukmergės literatų draugijos almanache. Deja, bet šio almanacho ir jame publikuotų eilėraščių ji jau nebeišvydo. 2014 m., per žemę skrendant pavasario Poezijos paukštei, išėjo į Amžinybę. Laikas nenuneš į užmarštį jos atminimo. Prisiminsime obelų žiedais apkritusią Apolonijos galvą, sparnuotą žodį, kurį poetė skyrė vaikams ir suaugusiems.

Šventėje prisiminimais dalijosi svečiai Donaldas Vaičiūnas, Edita Usonienė, Elvyra Vaičiūnienė, Šventupietė – Birutė Stundienė. Buvo skaitomi Apolonijos Grigonytės parašyti eilėraščiai, skambiomis dainomis susirinkusius linksmino UKC Dainavos skyriaus vokalinių ansamblių „Viltis“ ir „Mes“ (vad. Loreta Talutienė) dainininkai, šmaikščiomis intermedijomis – UKC Šventupės skyriaus jumoro grupė „Verpetas“ (vad. Birutė Gelumbeckienė), liaudiškos muzikos duetas – Serapinas Baranauskas (armonika) Algirdas Lasys (smuikas). Šventės metu veikė Apolonijos Grigonytės išleistų knygelių, kurias parūpino Laičių bibliotekininkė Vanda Vinckienė, paroda, taip pat nuotraukų, kuriose užfiksuota mokytoja su mokiniais ir kolegėmis 1980-2002 m. paroda. Už paskolintas nuotraukas dėkojame buvusiai mokinei Jūratei Arlauskaitei – Žitkauskienei ir buvusios mokinės Jurgitos Pagalytės mamai Aastai Pagalienei. Ir didelis ačiū visiems šio gražaus ir prasmingo renginio dalyviams, saviveiklininkams ir svečiams.

Lėšos renginiui buvo gautos iš Socialinių reikalų ministerijos pagal priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Renginį organizavo Asociacija „Plačiava“ ir UKC Žeimių skyrius

UKC Žeimių skyriaus renginių organizatorė S.Ališauskienė
Nuotraukos A.Ališausko

KOMENTUOTI

Please enter your comment!
Please enter your name here